Національний музей-садиба М.І. Пирогова Українська мова English language
Н.И. Пирогов
Національний музей-садиба М.І. Пирогова"Быть счастливым счастьем других - вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал."
Про музей Адреса, транспорт, контакти Інформація для відвідувачів Наукова діяльність, друковані видання Експозиції Фотогалерея До 75-річчя Національного музею-садиби М.І. Пирогова Державні закупівлі
Наукові публікації Наші друковані видання Архівні публікації Основні пам’ятні дати і події у 2023 році, пов’язані з життям і діяльністю М.І. Пирогова (1810-1881рр.)

Наукова діяльність

 

Національний музей-садиба М.І.Пирогова – провідний науково-дослідний та науково-освітній заклад України, наукова діяльність якого спрямована на одержання та використання нових знань в галузі гуманітарних та суспільних наук.

Унікальні науково-дослідні роботи зі збереження набальзамованого тіла М.І.Пирогова розпочались 1945 року. Групою українських вчених було успішно проведено перше ребальзамування тіла М.І.Пирогова, через 65 років після його смерті.

В музеї з 1979 року проводяться унікальні міжнародні наукові дослідження та розробки загальнодержавного значення, що мають світове визнання: подальше збереження набальзамованого тіла М.І.Пирогова в природному середовищі.

За масштабами та досягненими результатами ці дослідження є унікальними не лише в Україні, але й у світовому масштабі. Необхідно відзначити, що в Європі подібні наукові роботи проводяться в Україні лише в Національному музеї-садибі М.І.Пирогова (м. Вінниця) та в Росії (м. Москва).

Унікальність цих робіт відзначена Президентом Національної академії наук України академіком Б.Є.Патоном: «В установах Національної академії наук України наукові дослідження, пов’язані з ребальзамуванням біологічних об’єктів з метою їх довготривалого збереження, не проводяться».

Згідно рекомендацій вчених науковці музею проводять планові профілактичні роботи та наукові дослідження щодо створення оптимальних умов, необхідних для довготривалого збереження тіла М.І.Пирогова в природному середовищі, постійно контролюють науково-обгрунтований режим його зберігання (біологічний, температурно-вологісний та шумовий).

Важливим напрямком науково-дослідної діяльності Національного музею-садиби М.І.Пирогова є науково-фондова робота.

Фонди музею – це сукупність наукових матеріалів, які є джерелом і основою наукових досліджень, експонування та публікацій. З фондами співпрацюють всі наукові підрозділи музею, і ця робота орієнтована на збереження та використання музейних предметів в практичній діяльності.

Фондові колекції музею – це зібрання світового значення. Вони відомі і вивчаються науковцями як в Україні, так і за її межами. Загальна їх кількість становить понад 17,5 тис. одиниць.

Наукове комплектування фондів, основним результатом якого є створення або поповнення колекцій музею новими матеріалами про життя і діяльність М.І.Пирогова, здійснюється шляхом пошукової роботи. Зусиллями науковців музею було знайдено і зібрано багато хірургічних інструментів, аптечного начиння, ліків другої половини ХІХ ст., які М.І.Пирогов використовував у своїй лікарській практиці.

Співробітниками музею здійснюються наукові відрядження в архіви та бібліотеки України. Проводяться дослідження архівних матеріалів (пошук, відбір та копіювання), які використовуються в науковій діяльності.

В Національному музеї-садибі М.І.Пирогова здійснюється значна науково-експозиційна та науково-освітня діяльність

Внаслідок пошукової роботи, наукового підходу, високого професіоналізму знайдені шляхи наукового удосконалення діючих музейних експозицій та відкриття нових.

Проведена повна реекспозиція в головному корпусі музею, здійснені наукові дослідження, в результаті яких відтворена меморіальність кабінету М.І.Пирогова. Написані наукові анотації до експозиційних залів.

Музей широко популяризує свої наукові дослідження, які використовуються для написання дисертацій, монографій, книг, путівників (27 видань українською, російською, польською, французькою, англійською мовами), наукових статей, анотованих каталогів архівних документів, що зберігаються в фондах музею, покажчиків, рефератів та публікацій, наукових історичних довідок тощо.

Разом з Міністерством охорони здоров’я України, Вінницьким національним медичним університетом (ВНМУ) ім. М.І.Пирогова музей бере участь у проведенні в м. Вінниці значних міжнародних наукових форумів, присвячених М.І.Пирогову (Пироговські читання), наукових з’їздів та конференцій.

Здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів, надаються наукові консультації їм та представникам інших установ при написанні наукових праць, пов’язаних з життям і діяльністю М. І.Пирогова.

Особливим випробуванням для науковців музею було десяте ребальзамування тіла М.І.Пирогова (2018 р.). Разом з вченими ВНМУ ім. М.І.Пирогова на чолі з академіком В.М.Морозом, а також провідними вченими вітчизняних вишів вони виконали цю складну справу.

Відповідальність за проведення унікального наукового експерименту взяв на себе генеральний директор музею П.М.Гунько.

З метою наукового дослідження діагностичним центром «Медіскан» безкоштовно проведено мультиспіральну комп’ютерну томографію тіла М.І.Пирогова з 3D-реконструкцією (м. Вінниця).

Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. акад. Л.І.Медведя МОЗ України (проф. М.Г.Проданчук, м. Київ), безкоштовно здійснено якісний та кількісний аналіз зразків бальзамуючого розчину попереднього ребальзамування. Від його результату й залежав вибір характеристик бальзамуючої рідини, яка була наближена до класичної.

Необхідно відзначити значний внесок у морфологічні дослідження професора Г.Ф.Ткача (м. Суми), зокрема: електронно-мікроскопічне вивчення фрагментів шкіри, м’язів та кісток М.І.Пирогова; аналіз динаміки розподілу мікроелементів в тканинах.

Глибоке гістологічне дослідження тканин до і після ребальзамування тіла М.І.Пирогова проведено кафедрою патологічної анатомії, судової медицини та права ВНМУ ім. М.І.Пирогова (проф. А.О.Гаврилюк, м. Вінниця).

Співробітниками кафедри мікробіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова (проф. В.П.Ковальчук, м. Вінниця) проведено бактеріологічне обстеження поверхонь всередині саркофагу, відкритих та закритих ділянок тіла до початку та по завершенню ребальзамування.

Таким чином, вперше в історії десяте ребальзамування тіла М.І.Пирогова проведено силами і знаннями винятково вітчизняних вчених і безкоштовно.

Унікальний науковий експеримент продовжується. Десяте ребальзамування тіла М.І.Пирогова свідчить про високий рівень вітчизняної медичної науки та відродження школи бальзамування в Україні.

В музеї створена та функціонує науково-методична рада, на засіданнях якої планується вся науково-дослідна робота, заслуховуються матеріали виконаних робіт (тем), питання реекспозиційної роботи в музейному комплексі, вирішуються питання про видання друкованих матеріалів: книг, наукових збірників, путівників, буклетів, сувенірної продукції тощо.

Музей є навчальною базою ВНМУ ім. М.І.Пирогова та Вінницького медичного коледжу ім. Д.К.Заболотного. Студенти обовязково відвідують Національний музей-садибу М.І.Пирогова. Тут проводяться заняття з історії медицини, засідання студентських наукових гуртків, товариств лікарів різних спеціальностей, науково-практичні конференції. Студенти фармацевтичного факультету ВНМУ ім. М.І.Пирогова створили, доглядають і досліджують на території садиби поле лікарських рослин, які М.І.Пирогов застосовував у лікарській практиці.

Враховуючи великий внесок М.І.Пирогова у світову і вітчизняну науку, а також значну роль музею у вивченні та збереженні історії України, Указом Президента України 10 червня 1997 року музею-садибі М.І.Пирогова надано статус національної установи.

Час невблаганно віддаляє нас від того періоду, коли жив і творив Микола Іванович, проте його ідеї, принципи, напрацювання не втрачають свого значення. Вони ще довго залишатимуться актуальними, а для практики хірургії, топографічної анатомії людини, воєнно-польової хірургії – неоціненними.

Справа Пирогова, його вчення витримали випробування часом. Вдячні нащадки з повагою і любов’ю досліджують наукову спадщину, зберігають пам’ять про великого Гуманіста, Лікаря, Громадянина і Людину.

Мапа сайту  E-mail  На головну  
Вверх
Made in: METASTUDIO
Copyright © 2006-2019 Національний музей-садиба М.І. Пирогова. Вінниця, Україна